217000 90500

شیرآلات و صافی

نوع نمایش :
2 کالا
مقایسه

صافی برنجی 3/4

3/4 Brass Filter

سه راه صافی برنجی جهت جدا کردن قطعات جامد همراه با جریان سیالات برای جلوگیری ایجاد صدمه به سیستم لوله کشی و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن جهت جداسازی مواد زائد مخلوط در آب و بخار و سیال از جمله خوردگیها ، تکه های جوش ، تکه های گسکتها و واشرها است. استفاده از این محصول در سیستم لوله گذاری و تاسیسات ، از صدمه دیدن سایر قطعات از جمله پمپها ، دستگاههای اندازه گیری ، شیرآلات ، ادوات تنظیم کننده و... جلوگیری میکند. همچنین نصب صافیها در تجهیزاتی مانند پرسها ، موتورها و سردکننده ها لازم
143500
0
مقایسه

صافی برنجی 1/2

1/2 Brass Filter

سه راه صافی برنجی جهت جدا کردن قطعات جامد همراه با جریان سیالات برای جلوگیری ایجاد صدمه به سیستم لوله کشی و تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد و کاربرد آن جهت جداسازی مواد زائد مخلوط در آب و بخار و سیال از جمله خوردگیها ، تکه های جوش ، تکه های گسکتها و واشرها است. استفاده از این محصول در سیستم لوله گذاری و تاسیسات ، از صدمه دیدن سایر قطعات از جمله پمپها ، دستگاههای اندازه گیری ، شیرآلات ، ادوات تنظیم کننده و... جلوگیری میکند. همچنین نصب صافیها در تجهیزاتی مانند پرسها ، موتورها و سردکننده ها لازم
124500
0
loading

در حال بازیابی ...